فردوسى پور

عمومی

طومار دانشجویان صنعتی شریف برای بازگشت استاد فردوسی پور

دانشجویان دانشگاه صنعتى شریف در اقدامى خودجوش با تشکیل پویش حمایت از عادل و جمع آورى امضا، در نامه ای…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا