فرارسرمایه

اقتصاد کلانسیده فاطمه مقیمی*

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری در گرجستان

به عنوان یک فعال اقتصادی توصیه می کنیم مردم در کشور گرجستان سرمایه گذاری نکنند ، زیرا از نظر قانونی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا