سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸ Tuesday, 16 July , 2019
آرشیو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس - جهان صنعت نیوز
پیشنهاد عوارضی شدن مصرف بنزین برای جلوگیری از افزایش قیمت ۰۴ دی ۱۳۹۷

پیشنهاد عوارضی شدن مصرف بنزین برای جلوگیری از افزایش قیمت

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد که هرکسی قیمت بنزین را به میزان مصرف پرداخت می‌کند اگر کسی بنزین را بطور معمولی مصرف کرد برای هر لیتر هزار تومان پرداخت می‌کند و اگر بیشتر مصرف کرد ۱۲۰۰ تومان و به دنبال آن اگر فاجعه بار مصرف کرد قیمت هر لیتر ده هزار تومان محاسبه می‌شود.

جهان صنعت نیوز