آرشیو توافق آتش بس - جهان صنعت نیوز
ضرورت توافق آتش بس بشردوستانه با ایران ۰۷ فروردین ۱۳۹۹
واشنگتن پست در سر مقاله خود تاکید کرد:

ضرورت توافق آتش بس بشردوستانه با ایران

سردبیر واشنگتن پست در سر مقاله خود به موضع سیاست های آمریکا در قبال ایران پرداخته و بر لزوم توافق آتش بس بشر دوستانه به واسطه شیوع ویروس کرونا به عنوان دشمن جهانی تاکید کرده است.

سرخط خبرها
زاگرس در یک قدمی نابودی         بلیط بخت‌آزمایی برای معاملات پنهان         وزیر اقتصاد مسیرهای حمایت از تولید را تشریح کرد         حذف صفر هم سرنوشتی شبیه FATF دارد؟         نان شب و دژپسند و چند سوال         سرمایه خارجی، نسخه نجات اقتصاد ایران         بازخوانی یک انتخاب         اشتغالزایی، تخصص و تکنیک در مددکاری اقتصادی         آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه         مسیریابی آفلاین، قابلیت جدید نقشه بومی