آرشیو احیای گردشگری - جهان صنعت نیوز
احیای گردشگری در گروی تصمیمات بنیادی ۱۴ آبان ۱۳۹۸

احیای گردشگری در گروی تصمیمات بنیادی

برای اینکه وزارتخانه تازه تاسیس بتواند شکوفایی ایران در امر گردشگری را محقق کند نیاز به یک نگاه ساختاری و البته تلفیقی در این امر دارد جایی که باید تصدی گری را کاهش دهد و به بخش خصوصی اعتماد کند اگر چنین شود می توان به مفید بودن تشکیل وزارتخانه برای گردشگری امیدوار بود.

سرخط خبرها
شمارش معکوس برای حذف ارز ترجیحی         یک سانحه و ۱۰۰ حاشیه         اقدامی نمایشی و مغایر حقوق بین‌الملل         بدهی حتمی فرماندهان اقتصاد به مردم         سال بورس         بازی قدرت پوتین         روسیه در آستانه گذار به اقتدارگرایی         خطای بزرگ آمریکا         دست از پرداخت یارانه بردارید         پرآب‌ترین شهر خاورمیانه بدون قطره‌ای آب