گزارش تصویری از ساخت بیمارستان ۱۶۰تختخوابی تنکابن - جهان صنعت نیوز | جهان صنعت نیوز