گزارش تصویری از ساخت بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی شهر قدس - جهان صنعت نیوز | جهان صنعت نیوز