گزارش تصویری از روند ساخت و ساز بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی ملارد - جهان صنعت نیوز گزارش | جهان صنعت نیوز