هم اندیشی مدیران هواپیمائی کشور به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش | جهان صنعت نیوز