عکس روز: سقوط یک سوارکار در مسابقات اسب دوانی برزیل - جهان صنعت نیوز | جهان صنعت نیوز