افتتاح کارخانه گندله سازی ۵ میلیون تنی سه چاهون در بافق یزد - جهان صنعت نیوز | جهان صنعت نیوز