افتتاح خط اکسیژن پلنت و کارخانه ذوب آریان فولاد با حضور وزیر صمت - جهان صنعت نیوز | جهان صنعت نیوز