به گزارش جهان صنعت نیوز:  از سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی در نشستی با معاونین پارلمانی وزارت‌خانه‌ها افزود: توجه به آمایش سرزمین نشان می‌دهد که توازن در توسعه دچار بی‌عدالتی شده است. 

وی افزود: توسعه باید متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل ها باشد که این مهم در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد و بنابراین لازم است بودجه سال آینده به طور دقیق بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود.

میرکاظمی گفت: در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت‌های خالی است و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده اند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه سال آینده ساده، قابل کنترل، قابل نظارت و تضمین کننده شاخص های کلان اقتصادی با حداقل ردیف دستگاهی و برنامه ای خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: انضباط مالی باید از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی شروع شود و تا پایین ترین دستگاه دولتی که فعالیت اقتصادی می کند تسری پیدا کند.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: تغییر ضروری است البته این تغییرات شروع شده است باید مشکلات مردم حل و به سمت عدالت حرکت شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند در هر برنامه ای باید پیوست عدالت وجود داشته باشد.