به گزارش جهان صنعت نیوز: زهرا نژادبهرام، عضو سابق شورای شهر تهران در رابطه با این انتصاب به جهان صنعت می‌گوید: نمیتوان گفت چون زاکانی داماد خود را برای این پست انتخاب کرده ، انتخاب شایسته‌ای نیست اما خیلی رسم نیست از اقوام نزدیک برای چنین سمت‌هایی استفاده شود، به خاطر اینکه بازتاب مطلوبی نداشته اما شاید تشخیص زاکانی متفاوت از این باشد و او به این جمع بندی رسیده که دامادش شایستگی لازم را دارد و اشکالی در این کار ندیده است.

علیخانی عضو سابق شورای شهر تهران در این خصوص به جهان صنعت گفت: ملاک قانون است. در شورای پنجم یک مصوبه‌ای به نام «تعارض منافع» وجود دارد که مبنی بر منع به کارگیری اقوام، نزدیکان و وابستگان است.

وی در رابطه با اینکه شعار دولت سیزدهم «دولت مردمی، ایران قوی» است و اینچنین انتقاب‌هایی به دور از ذهن بود عنوان کرد: این ها همه شعار که معمولا در حد شعار تبلیغاتی هم باقی می‌ماند، تجربه نشان داده که بعد از نشستن به مسند ریاست شعارها به دست فراموشی سپرده می‌شود.

عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری ایران پر از نیروی متخصص است که اکثرا سابق کار و مدیریت دارند افزود: اینکه فردی ناآشنا با شهرداری و فضای اداری، از بیرون آورده شود و منصب بالایی هم بگیرد، بی اعتمادی‌ها را رقم می‌زند. چنین انتصاب‌هایی نه‌تنها باعث آسیب زدن به خود و مجموعه خواهد شد، بلکه بدنه شهرداری هم وقتی ببیند گروهی به دنبال انتصابات سیاسی و حزبی و فامیلی هستند واکنش منفی نشان خواهد داد. بدنه بسیار مهم است هم اگر همکاری با آنها صورت نگیرد نتیجه شکست می‌شود و مدیریت شهری نیز هیچگاه موفق نخواهد شد.

علیخانی با بیان اینکه تصمیماتی که اتخاذ شده چیزی جز شکست، هم در داخل مجموعه شهرداری و هم بیرون، نخواد داشت گفت: حال زمان آن است که شورای شهر نشان دهد چه اندازه می‌خواهد روی مصوبات قانونی ایستادگی کند، چون وظیفه شورای شهر است که مقابل چنین تصمیماتی بایستد و پیگیر این مسائل باشد. در اینجا می‌توان دید دستگاه های نظارتی که معمولا برای غیر خودی ها حساسیت های بالا نشان می‌دهند، واقعا ملاکشان مصوبات قانونی است و یا به خاطر مسائل سیاسی آنهارا نادیده خواهند گرفت.

  • نویسنده : نیلوفر افتتاحی