بازار ارز
بازار ارز

گزارش تصویری از بازار ارز و افزایش مبادلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت ارز در مهر ۱۳۹۷
عکس از مهرداد نیکروان