گمرک در کار تجار اختلال ایجاد می‌کند
گمرک در کار تجار اختلال ایجاد می‌کند

رییس فدراسیون واردات می گوید:در حالی که دولت گمرک را مقام سوم سازمان های برتر کشور معرفی کرده که ۲۶ درصد از فعالان اقتصادی کشور این سازمان را عامل اختلال در اقتصاد کشور می دانند.

جهان صنعت نیوز| فرهاد احتشام زاد با اشاره به اینکه گمرک یکی از حلقههای معیوب تجارت محسوب می شود،اظهارداشت:یکی از موضوعاتی که من به عنوان نماینده واردکنندگان در اتاق بازرگانی بارها برآن تاکید داشته ام،ثبات قوانین،کاهش بخشنامه ها و وجود یک برنامه مشخص برای واردات بوده است،در حالی که این موضوع توسط دولت اجرایی نشده و شاهد ضرر و زیان تجار در این رابطه هستیم.

وی افزود:یکی از چالش های آشکار اقتصاد کشور ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که در بسیاری از مواقع علاوه بر انکه اجرای امور را دتشوار می کنند،به دلیل تضاد با یکدیگر عملا سدی در مسیر پیشرفت فعالیت های اقتصادی می شوند.

احتشام زاد تصریح کرد: همین موضوع سبب شده تا عملکرد بسیاری از واحدهای اقتصادی مختل شود که عامل این موضوع نیز گمرک است که یکی از حلقه های معیوب از نجیره ای معیوب تر است و نه به عنوان مغز متفکر بلکه به عنوان بازو و در نقش اجرای دستوارها انجام وظیفه می کند.