نوسان ارز دلیل رشد بازار سرمایه است
نوسان ارز دلیل رشد بازار سرمایه است

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می گوید:بازار سرمایه در صورتی می تواند رونق پیدا کند که میزان عرضه شرکت ها به بورس افزایش یافته و شفافیت بر بازار حاکم شود.

جهان صنعت نیوز| عباس آرگون در گفت وگو با جهان صنعت نیوز،با بیان اینکه جهش شاخص بورس در سال جاری ناشی از افزایش نرخ ارز بوده،عنوان کرد: این افزایش شاخص کل بورس البته موجب افزایش سودآوری شرکت ها به خصوص شرکت های کالایی و صادرات محور شده و از سویی سبب افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها شده است.

وی افزود:در میانه سال شاهد بودیم که مردم برای جلوگیری از ارزش دارایی های خود به سمت بورس روی آوردند و تعداد مراجعات به کارگزاری ها برای دریافت کد بورسی افزایش یافت.این موضوع ناشی از ترس انتظارات تورمی بود که برای حفظ ارزش پول صورت گرفت.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بورس برای سرمایه های کوچک که توان سرمایه گذاری در بازارهای موازی به دلیل ریسک بالا را ندارد،محل مناسبی است،تصریح کرد: اگر برنامه ریزی مناسبی در این خصوص صورت بگیرد،اقبال  نسبت به بازار سرمایه برای ورود نقدینگی جدید افزایش یافته و سبب رونق بورس و قدرت نقدشوندگی سهام شرکت ها خواهد شد.

آرگون گفت:تعمیق بازار سرمایه از طریق عرضه سهام شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی و عرصه سهام شرکت هایی تحت پوشش شستا که آقای روحانی هم وعده آن را داده،می تواند بازار بورس را متنوع و جذاب کند.

او افزود: البته بازار سرمایه نیازمند ارتقای شفافیت،مقررات زدایی و رفع قوانین مزاحم است تا به بازاری کارآمدتر تبدیل شود.