نمی شود درآمد کشور کاهش پیدا کند اما بودجه نهادها همان باشد
نمی شود درآمد کشور کاهش پیدا کند اما بودجه نهادها همان باشد

یک کارشناس اقتصادی با ارایه دوپیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدنفت و حذف بودجه نهادهای فرهنگی غیرضروری در بودجه از نمایندگان مجلس خواست تا دولت را برای اداره کشور در سال آینده همراهی کنند.

جهان صنعت نیوز|مهدی پازوکی در گفت و گو با جهان صنعت نیوز با اشاره به اینکه پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه برای حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است، اظهارداشت:«هر دهک ۸ میلیون نفر است و به سه دهک، درواقع به ۲۴ میلیون نفر باید یارانه پرداخت شود. این درحالی است که در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون از جمعیت ۸۱ میلیونی نفر کشور یارانه پرداخت می‌شود.»

او ادامه داد:« در واقع بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه می‌گیرند؛بنابراین مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده بایدبه این موضوع توجه ویژه داشته باشد و تصمیم به کاهش تعداد یارانه بگیرانی که در دهک های بالای جمعیتی قرار دارند،بگیرد.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر باتوجه به شرایط تحریم ها، چاره ای جز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیست، گقت: «از آنجا که بیش از ۶۵ درصد تجارت جهانی با دلار آمریکا انجام می‌شود و آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد ما را تحریم‌ کرده،لذا باید برای شرایط تازه کاهش درآمدهای نفتی چاره اندیشی شود.»

او افزود:«حدود ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شود و حدود ۸۵.۵ درصد باقی می‌ماند. از این میزان مقررشده تا ۳۴ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه واریز شود و ۵۱.۵ درصد به دولت تعلق بگیرد. پیش بینی می شود در سال آینده صادرات نفت کشور کم ‌شود و از طرفی هم قیمت نفت کاهش یافته،لذا در این شرایط لازم است که مجلس سهم صندوق توسعه ملی را از درآمد نفت کاهش داده و به حداکثر ۱۰ درصد برساند.»

پازوکی اظهار داشت:«از سویی هرسال منابع زیادی از بودجه برای نهاد‌های فرهنگی و غیرضرور در نظرگرفته می شود.نمایندگان محترم مجلس بهتر می دانند که سال آینده سال سختی به لحاظ مالی است و برای جبران هزینه‌ها لازم است شرایط سال آینده را مدیریت کرد. نمی‌شود که ما درآمدمان کاهش پیدا کند، اما این نهاد‌ها همان بودجه همیشگی را دریافت کنند.»

او خاطر نشان کرد:« از سوی دیگر به نظر می رسد قیمت واقعی بنزین نیز به درستی در بودجه اشاره نشده است. حداقل باید نرخ بنزین هرساله تعدیل شود.»

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که افزایش نرخ مالیات موجب رکود در اقتصاد می شود.

پازوکی ادامه داد:« با افزایش نرخ مالیات در بودجه مخالف هستم. افزایش نرخ مالیات موجب شدت گرفتن رکود در اقتصاد کشور می شود. اما گستره مالیاتی باید بیشتر شود.به عبارت دیگر، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و معافیت های مالیاتی صفر شود. درواقع نرخ مالیات نباید افزایش پیدا کند بلکه افرادی که مالیات می‌پردازند باید تعدادشان افزایش یابد. در حال حاضر ایران بهشتی برای دلالان مالیاتی است.»