قیمت‌گذاری دولتی،خودروسازان را زیان‌ده کرده است
قیمت‌گذاری دولتی،خودروسازان را زیان‌ده کرده است

یک کارشناس اقتصادی می گوید:اگر مجموعه هایی مثل خودروسازها زیان ده می شوند،دلیل بر این نیست که مردم هزینه ناکارایی تولید را بپردازند.

جهان صنعت نیوز| آلبرت بغزیان در گفت وگو با جهان صنعت نیوز،با بیان اینکه علت زیان ده بودن مجموعه های خودروسازی این است که دولت قیمت  تمام شده خودرو را تعیین می کند،اظهارداشت:یقینا قیمت خودرو باید معادل قیمت ارز تعیین شود.شرکت های خودروسازی هم سرمایه گذاری هایی انجام داده اند که با افزایش قیمت ارز ادامه آن برایشان مشکل ساز شده است.این افزایش نرخ ارز در واقع به آنها هم تحمیل شده است.

وی افزود:البته به این معنا نیست که هزینه این افزایش قیمت در کیفیت محصول آنها تاثیر بگذارد و باعث شود که محصولی بی کیفیت تولید کنند.زیرا مردم نباید هزینه تصمیمات غلط و ناکارآمدی سیستم ارزی کشور را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از سو مدیریت بود،تصریح کرد:در این میان دخالت دولت در قیمت گذاری ها هم بر این سومدیریت افزوده است.

وی گفت: به محض اینکه اعلام می شود شرکتی زیان ده است،عده ای خواستار تعطیلی آن شرکت یا مجموعه تولیدی می شوند،در حالی که از نظر اقتصاددانان این راهکار درستی نیست.ممکن است مجموعه صنعتی زیان ده باشد،اما تعطیلی آن زیان بیشتری ایجاد خواهد کرد.

بغزیان گفت:زیرا با وجود زیان ده بودن آن کارخانه هنوز کالا تولید می کند و بخشی از هزینه های ثابت خود را می پردازند.ضمن اینکه صنایع در صورت زیان ده بودن به صورت بلند مدت خود به خود تعطیل می شوند.