۲ سقفی بودن ویژگی مهم لایحه بودجه ۹۸ است
۲ سقفی بودن ویژگی مهم لایحه بودجه ۹۸ است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: ۲ سقفی بودن لایحه بودجه ۹۸ از ویژگی های مهم آن است که با ۲ سطح برنامه ای همراه شده و در صورت فروش مناسب نفت امکان افزایش بودجه وجود دارد.

جهان صنعت نیوز| به گفته رقیه یادگاری توجه ویژه به بحث تولید، اشتغال و معیشت مردم از دیگر ویژگی های مهم لایحه بودجه ۹۸ است چرا که اولویت کاری همه دستگاه ها بر حوزه تولید و اشتغالزایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه انضباط مالی و پیروی بیشتر از برنامه ریزی عملیاتی ویژگی مهم دیگر لایحه بودجه ۹۸ است، خاطرنشان کرد: بودجه منابع و مصارف دولت در سال آینده یکهزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و بقیه متعلق به شرکت ها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اظهار داشت: تنها حدود ۲۳درصد از منابع و مصارف دولت بودجه عمومی را تشکیل می دهد و میزان منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است و بودجه شرکت ها ۴۲ درصد افزایش یافته است.

یادگاری افزود: بودجه عمومی دولت در این لایحه تنها پنج و نیم درصد افزایش یافته و منابع دولت در این لایحه از طریق درآمدهای عمومی، واگذاری سرمایه (بیشتر بحث فروش نفت) و واگذاری دارایی های مالی (بیشتر فروش سهام کارخانه ها و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی) دیده شده است.

وی اضافه کرد: درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۸ سه درصد کاهش دارد و این درآمدها بیشتر در ارتباط با مالیات ها است و دولت در راستای حمایت از تولید این بخش را کاهش داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی تصریح کرد: واگذاری سرمایه که بیشتر در خصوص فروش نفت و معادن است، ۳۷ درصد در لایحه بودجه افزایش یافته و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در این لایحه فروش نفت دیده شده است.

یادگاری بیان کرد: سهم درآمد عمومی از منابع دولت ۵۱ درصد و سهم واگذاری های سرمایه ای ۳۶ درصد است. سهم واگذاری دارای هایی مالی در لایحه بودجه سال آتی به میزان ۱۲ و نیم درصد است و این بخش نسبت به قبل حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: ۷۸ درصد از بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت در این لایحه مربوط به اعتبار هزینه ای است که بیانگر آن است که مصارف دولت بیشتر هزینه ای است.
یادگاری ادامه داد: ۲۰ درصد افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده دیده شده که این افزایش موجب شده سهم اعتبار هزنیه ای دولت از ۷۵ درصد در بودجه ۹۷ به ۷۸ درصد در این لایحه برسد.

وی اظهار داشت: در مجموع بودجه هزینه ای دولت در لایحه ۹۸ نسبت به قبل ۹ درصد افزایش دارد اماسهم عمرانی افزایشی نداشته و در سطح همان اعتبار ۶۲ هزار میلیارد تومانی امسال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: بودجه عمرانی استان مرکزی در لایحه بودجه پیشنهادی ۴۰۴ میلیارد تومان است که این رقم در بودجه ۹۷ به مبلغ ۳۷۴ میلیارد تومان تعیین شد که با افزایش هشت درصدی همراه است و این بودجه در مجموع بودجه دولت هیچ افزایشی نداشته است.

یادگاری اضافه کرد: بودجه هزینه ای این استان در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قبل بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته در حالیکه این رشد در دولت ۹ درصد است. افزایش بودجه هزینه ای استان نسبت به کشور به دلیل آن است که بودجه هزینه ای استان ها در زمینه پرداخت حقوق صرف می شود اما در کشور بودجه هزینه ای یارانه ها مردم و یارانه های مختلف از جمله گندم و دارو و سایر موراد است و تنها پرداخت حقوق را شامل نمی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: درآمدهای استان مرکزی در لایحه بودجه سال آتی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قبل ۱۸ درصد افزایش یافته و این استان در زمینه درآمدها رتبه ۱۱ کشور را دارد.

یادگاری افزود: با توجه به اینکه حدود پنج سال است درآمدهای پیش بینی شده این استان محقق نشده، رشد بالایی برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده که به این استان مرکزی به تعیین این میزان اعتراض دارد.

استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.