مهدی‌ تاج با استعفای علی‌ کفاشیان موافقت کرد
مهدی‌ تاج با استعفای علی‌ کفاشیان موافقت کرد

مهدی تاج با استعفای نایب رئیس اول خود در فدراسیون فوتبال موافقت کرد.

جهان صنعت نیوز| «علی کفاشیان» نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال از سمت خود استعفا داد.

مهدی تاج نیز با استعفای وی موافقت کرد تا کفاشیان که حضورش در هیأت رئیسه نیز به دلیل نایب رئیسی بود، لغو شود.

کفاشیان که قبل از تاج ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت، با قانون منع حضور بازنشستگان روبرو شد و تصمیم به استعفا از پست خود گرفت.