خانه حضرت آدم (ع) کجاست؟
خانه حضرت آدم (ع) کجاست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستانه امام حسین (ع)، مقام حضرت آدم در مسجد کوفه واقع شده است.

جهان صنعت نیوز| پایگاه اطلاع رسانی آستانه حضرت امام حسین (ع) با انتشار تصویری از مقام حضرت آدم در مسجد کوفه با استناد به کلام حضرت علی (ع) اعلام کرد خانه حضرت آدم در داخل مسجد کوفه واقع بود.