چرا زنان زیادی در صنعت تکنولوژی حضور ندارند؟
چرا زنان زیادی در صنعت تکنولوژی حضور ندارند؟

نتایج یک مطالعه نشان می دهد باوجودی که صنعت تکنولوژی یک صنعت پیشرفته و رو به توسعه است، اما در حاضر تنها ۱۷ درصد کارکنان آن زن هستند. 

جهان صنعت نیوز|چرا زنان زیادی در صنعت تکنولوژی حضور ندارند؟ حال آنکه با وجود توسعه این صنعت ، در بین شش کارگر تنها یک زن است .

یک مطالعه که اخیرا توسط یک موسسه مطالعاتی بریتانیا انجام شده، نشان می دهد زنان برای پیوستن به این صنعت تمایل خاصی ندارند.

در این گزارش بررسی شده که چگونه در بریتانیا بتوان زنان را دراین صنعت جذب کرد. صنعت تکنولوژی یک صنعت پیشرفته و رو به توسعه است. اما در حاضر تنها ۱۷ درصد کارکنان آن زن هستند.

از طرف دیگر آمارهای استخدامی نشان می دهد که تنها ۱۳ درصد زنان علاقه دارند که در این زمینه کار کنند. دلیل عدم علاقه زنان به این صنعت بیشتر به دلیل ترس حضور در یک صنعت پیشرفته و سخت است.

دولت بریتانیا در تلاش است تا نحوه آموزش سخت افزارها و نرم افزارها را به نحوی انجام دهند که زنان نیز به آن مشتاق شوند.

کارشناسا توصیه کرده اند که باید اطلاع رسانی در این حوزه را به نحوی انجام داد که زنان متوجه شوند در بسیاری از شغل ها نیاز به حضور زنان دارد.

امروزه بریتانیا در تلاش است با معرفی زنان موفق در این زمینه، زنان بیشتری را به این بخش جذب کند.