آموزش و پرورش سالانه ۷۰ هزار معلم نیاز دارد
آموزش و پرورش سالانه ۷۰ هزار معلم نیاز دارد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان گفت: آموزش و پرورش سالانه ۷۰ هزار معلم برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در تمامی مقاطع نیاز دارد.

جهان صنعت نیوز| علی باقر طاهری نیا در بجنورد با بیان اینکه آموزش و پرورش هم اکنون ۹۱۰ هزار نفر کادر نیروی آموزشی دارد اظهار داشت: سالانه ۷۰ هزار نفر نیرو هم از این وزارتخانه بازنشسته می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه ماموریت و مسئولیت دانشگاه فرهنگیان تربیت دانشجومعلم و تامین نیروی مورد نیاز برای آموزش و پرورش است اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان هم اکنون در سراسر کشور ظرفیت تربیت دانشجومعلم را تا حدود ۱۸ هزار نفر دارد.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان باید ظرفیت و امکانات مورد نیاز برای تربیت نیروهای مورد نیاز برای آموزش و پرورش را داشته باشد تا در آینده دچار مشکل در این خصوص نشویم.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان گفت: بخشی از نیروهای آموزش و پرورش از طریق بکارگیری دانش آموخته های دانشگاهی با آزمون پذیرفته می شود که این افراد نیز باید یکسال مهارت های معلمی را در دانشگاه فرهنگیان آموزش ببینند.

طاهری نیا اظهار داشت: طبق برنامه ۱۴۰۴، دو سوم نیروهای آموزش و پرورش بازنشسته می شوند که این امر بحرانی برای آینده ایجاد خواهد کرد.