به گزارش جهان صنعت نیوز:  فریدون همتی روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری ازاین طرح  در جاسک افزود: هم اکنون از ۱۷۱ کیلومتر راه در دست احدا ث دراین مرحله ۹۷کیلومتر آن به ارزش ۲ هزارو ۷۰۰میلیارد ریال در قالب ۵ پروژه راهسازی به زیر بار رفت وآمد رفت.

وی ادامه داد: این طرحها شامل احداث پل گچین و راه های طرفین ،عملیات تکمیلی قطعه پنج باند دوم محور بندرلنگه – بندرخمیر، عملیات بهسازی محور جاسک – کاروان، احداث سه دستگاه پل در محور میناب – جاسک، واریانت چاه اسماعیل، است.

 استان هرمزگان دارای  ۳۴ کیلومتر آزادراه ، ۷۱۶ کیلومتر بزرگراه و   ۶۷۵  کیلومتر راه اصلی و  یکهزارو ۷۲۶کیومتر راه فرعی ، چهار۹۴۷کیلومتر شوسه روستایی  و ۵ هزارو ۲۵کیلومتر راه  خاکی روستایی است.