به گزارش جهان صنعت نیوز: شرکت‌فرابورس ایران اعلام کرد: با عنایت به ملغی شدن بند ۵ ششصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، در خصوص اصلاحات مرتبط با ایحاد تابلوی توافقی بازار سوم و به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز(سهامی عام) به عنوان دویست و پنجاه و یکمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

این شرکت‌که در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۹۸ با شماره ۱۱۶۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی “وامین” در گروه سرمایه‌گذاری‌ها، زیرگروه سایر واسطه‌های مالی با کد ۵۶۹۹ روی تابلوی‌فرابورس نشسته است.