به گزارش جهان صنعت نیوز:  با وجودی که قانون، لایحه بودجه را پیشنهاد دولت به مجلس دانسته و مجلس اختیار دارد لایحه پیشنهادی دولت را طبق نظر و رای خود تا حدی تغییر دهد که شاکله اصلی آن از دست نرود، ولی مجلسی‌ها به منظور بهره‌برداری سیاسی نزد افکارعمومی سعی دارند بگویند کلیات لایحه دولت از نظر آنها قابل قبول نبوده و لایحه را باز نکرده پس فرستاده‌اند! در حالی که این وظیفه مجلس است که در کمیسیون‌های تخصصی برنامه و بودجه و تلفیق نقایص و ایرادات احتمالی لایحه را چکش‌کاری کرده و طبق نظر خود در صحن علنی به تصویب برسانند.

دولت هم موظف است از مصوبه تایید شده مجلس در شورای نگهبان تمکین کند. چیزی که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه هم به آن اشاره کرد و گفت که دولت دراین‌باره بحثی ندارد و مدعی بی‌ایراد بودن لایحه نیست ولی مجلس می‌تواند طبق نظر و سلیقه خود آن را اصلاح کند. ولی ظاهرا مجلس قرار نیست در این باره کوتاه بیاید. به همین دلیل محمدباقر قالیباف رییس مجلس به بهانه ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، برای اصلاح کلیات لایحه بودجه به حسن روحانی نامه نوشته است تا بودجه «با درآمد‌های پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری» ارائه شود.

موضوعی که به این شائبه در افکار عمومی دامن می‌زند که شاید مجلس تازه‌کار یازدهم به دلیل عدم توانایی در نوشتن بودجه و تصویب بودجه‌ای کارآمد، هم سعی دارد با زیر سوال بردن لایحه دولت از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کند، هم از طرفی اگر به دلیل تجربه ناکافی نمایندگان در کمیسیون تلفیق، بودجه‌ای پرایراد تدوین و در صحن به تصویب رساندند، همچنان انگشت اتهام خود را بتوانند به سمت دولت بگیرند و آن را به عنوان مقصر به جامعه معرفی کنند.