«جهان‌صنعت»*

یکی از بهترین روش‌ها در بازی والیبال زدن آبشار به زمین حریف برای خواباندن توپ و امتیازگیری است. در این حرکت دو نفر نقش اصلی را دارند و برخی کارشناسان باور دارند کسی که پاس آبشار را می‌سازد حتی از آبشارزن هم نقش بیشتری در شکست تیم مقابل دارد. این را نوشتیم تا درباره یک مساله تاسف‌بار در این روزهای سخت بشود چیزهایی نوشت و هشداری داد. اول از نقش خبرگزاری دولت شروع کنیم که در وسط هزاران خبر و گزارشی که می‌شود تهیه و منتشر کرد گریبان مالک زرماکارون را گرفته است که تو اگر می‌خواهی خودروساز شوی باید بگویی از کجا می‌خواهی سرمایه بیاوری؟ البته این پرسشگری درستی است اما به نظر می‌رسد می‌شد با یک تماس تلفنی از مالک زرماکارون این را پرسید و اگر جواب قانع‌کننده نبود در این‌باره بیشتر نوشت و توضیح داد. همین خبرگزاری اما یک روز قبل هم ناگهان خبری به نقل از یک عضو مجلس یازدهم منتشر کرده که اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در هزینه‌کرد درآمدهای خود تخلف کرده‌اند و نیز نوشته است اتاق بازرگانی ایران باید منابع خود را برای تسهیل صادرات اختصاص دهد اما منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و این یک تخلف است و…

نکته بد این داستان انتشار این خبر از سوی یک فرد فعال بخش خصوصی در برخی رسانه‌های اقتصادی- تاریخی با اسم مستعار است. شاید این خبرگزاری می‌خواهد- تاکید داریم شاید- پاس گل به خودروسازان دولتی بدهد که از مردان دولت کمک بگیرند و راه ورود احتمالی یک خودروساز را به بازار انحصاری ببندند. این همان پاس آبشار است که داده می‌شود. برخی از اعضای فعال بخش خصوصی که روزگاری در اتاق تهران مدیر بودند و برخی از آنها هنوز از سوی تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران هم عضویت دارند نیز با دادن اطلاعات به نمایندگان مجلس به آنها پاس آبشار زدن به بخش خصوصی می‌دهند. این از شگفت‌انگیز‌ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی در ایران است که مدیران نهادهای مدنی به جای گفت‌وگوی درون بخش خصوصی سعی دارند به نهادهای قدرت پاس آبشار دهند. یادآوری این نکته ضروری است که اگر چرخ جوری چرخید که مزه انتخابات بعدی باز هم به دهان شما خوشمزه نبود می‌خواهید چه کنید؟ واقعیت تلخی است که حالا باید از مدیران باسابقه بخش خصوصی بخواهیم دعوای درون خانواده به بیرون درز نکند و پای نهادهای قدرت به میان کشیده نشود. در این صورت نه از تاک نشان می‌ماند نه از تاک‌نشان.