سرهنگ امیری *

۱- از پارک نمودن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک خودداری نمایید.

2- از شمردن پول در انظار عمومی خودداری کنید.

3- مراقب افرادی که تحت عنوان مامور قصد بازرسی بدنی شما را دارند باشید.

4- وجوهات نقدی خود را یکجا حمل ننمایید.

5- از سوار شدن به اتومبیل‌های مسافرکش شخصی و غیرمجاز پرهیز شود.

6- در اماکن پرتردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس با خود باشید.

7- چنانچه افرادی با لباس شخصی تحت عنوان مامور شما را متوقف نمودند به هیچ وجه تا موقعی که از مامور بودن آنها اطمینان حاصل نکرده‌اید تسلیم خواسته ایشان نشوید.

8- در رستوران کیفتان را پشت صندلی آویزان نکنید.

9- حتی‌المقدور تنهایی به این سفر نروید.

10- در هنگام وضو گرفتن به افراد ناشناس برای نگهداری وجوه خود اطمینان نکنید.

* معاونت اجتماعی و فرهنگی کلانتری ۱۴۵ ونک