علی هدیه *

شاخص حمل‌ونقل را از منظر تئوری امواج الیوت می‌توان به صورت الگوی ترکیبی سه‌گانه‌ای شمارش کرد که این الگو از مرداد ۹۹ آغاز شده است. نکته بااهمیتی که در خصوص آن باید در نظر گرفت، سناریو‌های پیش روی شاخص کل است. در صورتی که سناریوی رکود شاخص کل در سال ۱۴۰۱ رقم بخورد، الگوی ترکیبی سه‌گانه هنوز خاتمه نیافته و احتمال ادامه نزول قیمتی و شکست کف قبلی محتمل است. اما در صورتی که سناریوی سیمتریکال شاخص کل رقم بخورد، ساختار ترکیبی سه‌گانه کف قیمتی خود را در محدوده 700/1 واحد تشکیل داده است.

در وضعیت فعلی احتمال خاتمه الگوی اصلاحی شاخص حمل‌ونقل (به علت سناریو رکودی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱) بسیار پایین است و به همین خاطر رشد فعلی را می‌توان به عنوان یک رشد موقت در نظر گرفت. در تایم‌فریم روزانه می‌توان نوع الگوی Z  را در قالب دو سناریوی خوش‌بینانه و میانه شمارش کرد.

در سناریوی خوش‌بینانه، کف قیمتی این شاخص در محدوده یک میلیون و 700 هزار واحد تثبیت شده و اصلاح قیمتی پرشتابی که باعث شکست کف قیمتی مذکور شود، در انتظار این شاخص نخواهد بود و صرفا ادامه اصلاح در قالب موج G از دیامتریک می‌تواند به صورت زمانی ادامه داشته باشد. در صورت تحقق این سناریو نوع الگوی انتهایی به صورت دیامتریک عادی بوده و در الگو‌های دیامتریک عادی، شتاب موج نزولی انتهایی یعنی موج G کاسته شده و احتمال شکست کف قیمتی انتهایی را به حداقل می‌رساند و صرفا اصلاح زمانی را می‌تواند برای این شاخص رقم بزند.

اما در سناریوی میانه، نوع الگوی اصلاحی Z  به صورت دیامتریک زیگزاگی شمارش می‌شود که اکنون موج F از این ساختار در حال شکل‌گیری است. با رسیدن به محدوده‌های مقاومتی پیش روی این شاخص (محدوده‌های قیمتی ۲۰۰۰ و 200/2) این موج صعودی می‌تواند خاتمه یابد و نزول در قالب موج G آغاز شود. نکته بااهمیتی که باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود، این است که این موج نزولی (موج نزولیG ) در الگو‌های دیامتریک زیگزاگی شتاب نزول بالایی داشته و معمولا با نسبت ۶۱ یا ۱۰۰ درصد موج A رابطه مستقیم دارد که این موضوع می‌تواند باعث شکست کف قیمتی 700/1 واحد و ادامه نزول تا محدوده 500/1 واحد شود.

* کارشناس بازار سرمایه