علی هدیه *

چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۵۹ روزنامه «جهان‌صنعت») قیمت اوره فوب خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت و زمانی که قیمت در محدوده ۸۰۰ دلار قرار داشت، پیش‌بینی شد نزول مجددی در قالب موج C از الگوی ۳ موجی در انتظار آن خواهد بود که باعث نزول قیمت تا سطح ۵۰۰ دلار خواهد شد. 

پس از گذشت ۵ ماه روند مورد انتظار شکل گرفت و روند قیمتی اوره با رسیدن به سطح ۵۰۰ دلار، در تاریخ پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ (شماره ۵۰۶۱ روزنامه «جهان‌صنعت») مجددا مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی شد از سطح حمایتی ۵۰۰ دلار، موج صعودی جدیدی آغاز خواهد شد که هدف ابتدایی این موج صعودی محدوده ۷۰۰ دلار خواهد بود.

پس از گذشت کمتر از یک ماه قیمت اوره به هدف مورد انتظار یعنی سطح ۷۰۰ دلار رسید و در تاریخ سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ (شماره ۵۰۸۰ روزنامه «جهان‌صنعت») روند آن مجددا بررسی شد و زمانی که قیمت آن در محدوده ۵۸۰ دلار قرار داشت، پیش‌بینی شد موج صعودی فعلی خاتمه نیافته و هدف پیش‌رو سطح ۸۰۰ دلار خواهد بود. 

اکنون پس از گذشت کمتر از یک ماه قیمت اوره به محدوده ۸۰۰ دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود از محدوده ۸۰۰ یا ۹۰۰ دلار موج نزولی E آغاز خواهد شد و هدف قیمتی پیش‌روی آن محدوده حمایتی ۶۰۰ دلار خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به علت زمان کوتاه موج فعلی (یعنی موج D) احتمال خاتمه نیافتن این موج و ادامه صعود محتمل خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه