علی هدیه *

همان‌طور که در تحلیل بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۱ (شماره ۴۹۸۳ روزنامه «جهان‌صنعت») اشاره شد، الگوی میان‌مدت نماد فملی از جمله الگو‌های پرریسکی بوده که نزول پرشتاب آن بسیار محتمل است. همان‌طور که در آن تحلیل پیش‌بینی شد با شروع ریزش قیمت جهانی مس، این نزول از سطح مقاومتی ۷۰۰ تومان آغاز شده و تا سطح حمایتی ۵۰۰ تومان ادامه داشته و موج C از ساختار ۷ یا ۵ موجی فملی را رقم زده است. اکنون می‌توان انتظار داشت موج صعودی موقتی در قالب موج D از محدوده حمایتی ۵۰۰ یا ۴۵۰ تومان آغاز شود، اما به واسطه اصلاح مجدد قیمت جهانی مس (که در شماره ۵۰۵۴ روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شد) این موج صعودی را می‌توان موقت تلقی کرد.

*کارشناس بازار سرمایه