علی هدیه *

در تحلیل یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ (شماره ۵۰۳۶ روزنامه «جهان‌صنعت») شاخص صنعت شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و اشاره شد که ساختار شاخص شیمیایی از مهرماه سال گذشته در قالب الگوی ۵ موجی قابل شمارش است و می‌توان انتظار نزول قیمتی در قالب موج E از مثلث ۵ موجی را داشت. مهم‌ترین سطح حمایت داینامیک برای هدف پیش‌روی این موج نزولی، محدوده حمایت استاتیک ۱۱۰ هزار واحد و کانال صعودی رسم شده است. اکنون این موج نزولی شکل گرفته و تاکنون تا محدوده ۱۱۳ هزار واحد به نزول خود ادامه داده است. این نزول می‌تواند تا سطح ۱۰۶ هزار واحد در سناریوی خوش‌بینانه و در سناریوی میانه تا سطح ۹۸ هزار واحد ادامه داشته باشد و پس از آن موج صعودی جدید این شاخص آغاز شده که این موج می‌تواند باعث شکسته شدن سقف ۱۲۴ هزار واحد شود. همچنین در ادامه، تحلیل پتروشیمی پردیس با نماد شدیدی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ساختار آغاز شده از اواسط سال گذشته، می‌توان انتظار وقوع موج نزولی جدیدی را در قالب موج C از ساختار فلت داشت و مهم‌ترین محدوده‌های هدف این موج نزولی، محدوده‌های ۱۵ و سپس ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه