علی هدیه *
 
الگوی نماد همراه از منظر ساختاری در قالب دیامتریک ۷ موجی از مرداد ۱۳۹۹ قابل شمارش است. این الگوی اصلاحی اکنون موج هفتم خود یعنی موج G را آغاز کرده است. مهم‌ترین هدف پیش روی این موج نزولی، سطح حمایتی ۷۰۰ تومان است که نحوه واکنش شاخص کل به سطح حمایتی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تعیین‌کننده این مساله خواهد بود که کف قیمتی ۷۰۰ تومان همراه شکسته خواهد شد یا خیر. با خاتمه موج هفتم از الگوی دیامتریک، موج صعودی بعدی در قالب الگوی صعودی جدید در سناریوی خوش‌بینانه و در سناریوی بدبینانه در قالب ایکس موج آغاز خواهد شد و هدف هزار تومان را می‌توان برای آن معتبر در نظر گرفت.

* کارشناس بازار سرمایه