علی هدیه *

مشابه تحلیل‌های گذشته، از منظر ساختاری الگوی بانک تجارت در قالب دیامتریک ۷ موجی از مرداد ۱۳۹۹ قابل شمارش است. این الگوی اصلاحی اکنون موج هفتم خود یعنی موج G را آغاز کرده است؛ مهم‌ترین هدف پیش روی این موج نزولی، سطح حمایتی ۱۶۰ تومان است. نحوه واکنش شاخص کل به سطح حمایتی یک میلیون و 450 هزار واحد  تا یک میلیون و 500 هزار واحد تعیین‌کننده این خواهد بود که کف قیمتی ۱۶۰ تومان وتجارت شکسته خواهد شد یا خیر.  با خاتمه موج هفتم از الگوی دیامتریک، موج صعودی بعدی در قالب الگوی صعودی جدید در سناریوی خوش‌بینانه و در سناریوی  بدبینانه در قالب ایکس موج آغاز خواهد شد و هدف ۲۳۰ تومان را می‌توان برای آن معتبر در نظر گرفت.

* کارشناس بازار سرمایه