علی هدیه *

 ساختار شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری غالبا در حال نزدیک شدن به محدوده‌های حمایتی و محدوده‌های پایانی موج نزولی فعلی است.  با خاتمه اصلاح شاخص کل در محدوده‌های حمایتی پیش‌رو و شروع موج صعودی جدید تا سطح یک میلیون و 700 هزار‌ واحد تا اوایل یا اواسط زمستان سال جاری، موج صعودی اکثر نمادهای شاخص‌ساز آغاز شده و می‌توان انتظار رشد حداقل ۲ ماهه را داشت.

ساختار نماد ونیکی و الگوی انتهایی نماد وملی در قالب مثلث انقباضی شمارش شده که با خاتمه این الگوی اصلاحی می‌توان انتظار صعود تا سقف موج قبلی را به عنوان هدف ابتدایی داشت و از منظر قیمتی مهم‌ترین هدف پیش‌رو محدوده ۱۶ هزار تومان در نماد وملی و محدوده ۶۰۰ الی ۶۴۰ تومان در نماد ونیکی خواهد بود.

همچنین ساختار نمادهای وتوکا و وامید به صورت مشابه در قالب الگوی مثلث خنثی شمارش شده و با رسیدن به سطوح حمایتی مشخص شده، می‌توان انتظار صعود قیمتی نمادهای مذکور را تا مقاومت داینامیک خط روند B-D داشت.

* کارشناس بازار سرمایه