علی هدیه*

از منظر میان‌مدت الگوی تشکیل شده توسط سیمان دشتستان از جمله الگوی‌های ادامه‌دهنده از منظر تکنیکال کلاسیک است. همچنین از منظر موج‌شماری می‌توان آن را موج A از ساختار الگوی جدید در نظر گرفت. موج اصلاحی فعلی یعنی موج B از منظر زمانی حداقل تا یک هفته آینده می‌تواند ادامه داشته باشد و باعث واکنش منفی سهم به محدوده مقاومت ۳۵۰۰ تومان شود. اما نکته حائز اهمیت، احتمال ادامه‌دار بودن صعود سهم در قالب موج C از ساختار سه یا هفت موجی فعلی است. در صورتی که محدوده حمایتی ۲۵۵۰ تومان طی روز‌های آتی حفظ شده و در حالت ایده‌آل کف قیمتی ۳۰۰۰ تومان شکسته نشود، می‌توان انتظار داشت پس از سپری شدن حداقل زمان موج B، روند صعودی جدید سهم در قالب موج C آغاز شده و اهداف ۴۰۰۰ و ۴۸۰۰ تومان را برای سهم معتبر دانست. این رشد حداقل یک ماه زمان‌ برده و لازمه آن، عدم شکست کف حمایتی ۲۵۵۰ تومان توسط موج B است.

* کارشناس بازار سرمایه