علی هدیه *
 
در تحلیل دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (شماره ۴۹۹۴ روزنامه جهان‌صنعت)، ساختار نماد سخوز در قالب دیامتریک ۷ موجی شمارش شده و پیش‌بینی شده بود نزول در قالب موج G از دیامتریک آغاز شده و نزول حداقلی تا محدوده حمایتی ۲۰۰۰ تومان را برای سهم رقم بزند.
اکنون موج نزولی مورد انتظار رقم خورده و سهم از سقف قیمتی موج F، به محدوده حمایتی ۲۰۰۰ تومان رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود صعود بعدی از سطح حمایتی ۲۰۰۰ یا ۱۸۰۰ تومان رقم خورده و صعود بعدی در قالب ایکس موج یا موج A از روند صعودی جدید باشد.

* کارشناس بازار سرمایه