علی هدیه *

 شاخص زراعت از منظر میان‌مدت الگوی الیوتی پرریسکی را تشکیل داده که می‌تواند باعث اصلاح قیمتی آن به میزان حداقل ۳۰ درصد طی مدت دست‌کم یک ماه شود. این موج اصلاحی اما در افق میان‌مدت بوده و انتظار نمی‌رود در وضعیت فعلی آغاز شود. از منظر کوتاه‌مدت نیز این شاخص- با توجه به شدت صعود- احتمالا مجددا به سقف تاریخی خود خواهد رسید و شاید قادر به شکست این سقف باشد.  اما روند میان‌مدت آن مشابه ساختار فلت بوده و موج B  از این الگوی فلت در حال شکل‌گیری است  که می‌توان پس از آن انتظار آغاز موج نزولی C  را داشت.

* کارشناس بازار سرمایه