علی هدیه *

در تحلیل یکشنبه ۲۲ خردادماه سال جاری (شماره ۵۰۲۴ روزنامه «جهان‌صنعت») نماد شغدیر مورد بررسی قرار گرفت و الگوی آن در قالب الگوی ۵ یا ۷ موجی شمارش شد. بر این اساس پیش‌بینی شد نزول مجددی در قالب موج C از محدوده مقاومتی ۱۰ هزار تومان آغاز شده و این نزول به مدت حداقل یک ماه تا سطح ۷ هزار تومان ادامه داشته باشد. اکنون با رسیدن قیمت سهم به محدوده حمایتی ۷ هزار تومان، می‌توان انتظار شروع روند صعودی جدیدی را داشت که این صعود می‌تواند تا خط روند نزولیB-0 ادامه داشته باشد. مهم‌ترین سطوح حمایتی مدنظر برای شروع این موج صعودی، محدوده‌های ۷ هزار و سپس ۶ هزار تومان (به ترتیب در سناریوهای خوش‌بینانه و میانه) است.

نکته قابل توجه اینکه از منظر ساختاری نماد پتروشیمی نوری نیز شباهت زیادی با پتروشیمی غدیر داشته است با این تفاوت که موج B آن قدرت صعود بیشتری را نمایش داده و این موضوع می‌تواند نکته مثبت سهم در مقایسه با سایر نمادهای گروه شیمیایی در نظر گرفته شود. مهم‌ترین سطوح حمایتی مدنظر برای شروع این صعود محدوده‌های هشت هزار و 700 و سپس هفت هزار و 600 تومان بوده و اهداف پیش‌روی آن محدوده 11 هزار تا 11 هزار و 500 تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه