علی هدیه *

در  ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۷۰ روزنامه «جهان‌صنعت») شاخص فلزات اساسی مورد بررسی قرار گرفت. از منظر میان‌مدت اشاره شد که این شاخص می‌تواند به محدوده سقف مقاومتی 2/1 میلیون واحد نزدیک شده و مجددا از این محدوده نزول خود را آغاز کند. در بهار سال جاری این موج صعودی شکل گرفت و پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 2/1 میلیون واحد، نزول آن آغاز شد و این نزول تا محدوده حمایتی یک میلیون واحد ادامه داشته است. اکنون می‌توان انتظار داشت روند قیمتی آن،‌ موج صعودی مجددی را در قالب موج F از دیامتریک یا A از الگوی صعودی جدید شکل دهد. مهمترین محدوده هدف پیش روی آن، سطح 2/1 میلیون واحد خواهد بود.

*کارشناس بازار سرمایه