علی هدیه *

 نکته حائز اهمیت در خصوص تحلیل روند قیمتی متانول، عدم وجود دیتای بلندمدت است. به همین خاطر ساختار الگوی آن از سال ۲۰۲۰ میلادی مورد شمارش قرار گرفته و طبیعتا احتمال خطای آن نسبت به نمودار‌های با دیتای بلندمدت بیشتر خواهد بود. در تحلیل قبلی متانول که در شماره ۴۹۵۲ روزنامه جهان صنعت در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده بود، پیش‌بینی شد قیمت جهانی متانول یک رشد موقت تا سطح ۴۰۰ دلار داشته و مجددا روند آن نزولی شده و تا سطح ۳۰۰ دلار این نزول ادامه خواهد داشت.  اکنون این نزول مشابه با آنچه پیش‌بینی شد صورت گرفته و با رسیدن به محدوده حمایتی ۳۰۰ دلار (یا از سطح حمایتی ۲۷۰ دلار) می‌توان انتظار شروع یک رشد موقت در قالب موج اصلاحی D را داشت.

* کارشناس بازار سرمایه