مهدی مطهرنیا * روند استیضاح رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا ، یک روند طولانی است. پس از بررسی مدارک موجود کنگره باید در این زمینه وارد عمل شود و پس از آن که کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان به بررسی مدارک و اسناد پرداخت، باید در صحن عمومی مجلس نمایندگان آمریکا، آن چه که مورد استناد قرار گرفته است، از سوی اکثریت ساده یا اکثریت نسبی نمایندگان آمریکا رد یا پذیرفته شود.

اگر آن چه که به عنوان مدارک و استنادات به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده، پذیرفته نشود، با الطبع ترامپ در ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. چنانچه مدارک و مستندات پذیرفته شود باید منتظر ایجاد فضایی باشیم که در  آن کنگره ایالات متحده این مدراک و اسناد را به سنای آمریکا برای برررسی های اولیه ارجاع می دهد و پس از بررسی های اولیه توسط کمیته های متفاوت سنا و بحث در  ارتباط آن به صحن عمومی مجلس سنا می آید و این بار باید اکثریت مطلق یا دو سوم نمایندگان سنای ایالات متحده آمریکا به استیضاح ترامپ رای مثبت دهند و اگر این رای داده نشود، ترامپ قدرتمندانه تر بعد از استیضاح بر روی کار خواهد ماند و اگر این رای کسب شود منجر به برکناری او از قدرت و معاون رئیس جمهور آمریکا به جای او بر اریکه قدرت خواهد نشست و در انتخابات آینده مردم ایالات متحده رئیس جمهور آینده را انتخاب خواهند کرد.

به نظر می رسد که این روند، روندی طولانی است و تا ۴ نوامبر سال ۲۰۲۰ شاهد یک فضای ضد تبلیغاتی علیه ترامپ و کمپین انتخاباتی او بر مبنای استیضاح خواهیم بود و دموکرات می توانند از آن به عنوان یک اهرم فشار و ایجاد فضای عملیات روانی تحت برهم زدن تمرکز کمپین انتخاباتی او و شخص ترامپ از آن بهره ببرند.

از طرفی به نظر می رسد که رسانه های آمریکایی بر این باورند که با تحت فشار قرار دادند ترذامپ و ساقط کردن او از درجه اعتبار می توانند او را وادار به یک خودزنی سیاسی کرده و مجبور به ترک مسند ریاست جمهوری شود، در حالی که آن چه از سوی دموکرات ها بیان می شود، یک سیاست آرزومندانه است، با توجه به نشانگان موجود ترامپ به هیچ وجه کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده رها نخواهد کرد، حتی هیچ سیگنال ضعیفی مبنی بر اثبات این ادعا دیده نمی شود  که ترامپ خواهان آن باشد که براساس فشارهای موجود در ارتباط با استیضاح وی خود را از اریکه رئیس جمهوری و تبلیغات برای دور بعدی کنار بکشد.

بیشتر بخوانید...
استیضاح وزیر کشور در مجلس/ پای ناآرامی‌های بنزینی در میان است

اگرچه این فشارها و ایجاد چنین فضایی برای فشار بر ترامپ را نمی توان نادیده گرفت چراکه همین فشارها می تواند سلسله اعصاب حرکت شخص وی و کمپین انتخاباتی او برای در دست گرفتن قدرت را مورد فشار بیشتر قرار دهد.

*استاد دانشگاه

 

0/5 ( 0 نظر )