جهان صنعت نیوز| حیدر مستخدمین‌حسینیاگر نقدینگی به خدمت تولید درآید و در مسیر افزایش تولید قرار گیرد، به افزایش اشتغال می‌انجامد، در این شرایط نیروی کار جذب شده با ایجاد تقاضا در بازار، زمینه لازم برای افزایش رغبت تولید‌کننده به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدمحور را برای پاسخگویی به تقاضای بازار فراهم می‌کند که ادامه این چرخه، افزایش تولید و فعالیت‌های تولیدمحور را موجب می‌شود‌.

در چنین فضایی می‌توان با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید، سازوکاری را فراهم آورد که واردات مواد اولیه به حداقل برسد و مواد مورد نیاز تولیدکنندگان در داخل تولید شود‌.

اقتصاد امروز ایران نیز هرچند متحمل مشکلات بسیاری است، با این حال نباید از این نکته غافل شد که با وجود حجم وسیع مشکلات و ضعف‌های ساختاری موجود در اقتصاد کشور، صنایع مختلف و دگرگونی‌های وسیعی در حوزه‌های مصرفی، واسطه‌ای و تامین منابع اولیه در طول چند دهه گذشته شکل گرفته که به فعال‌تر شدن عملکرد اقتصاد منجر شده است‌.

ضرورت به کارگیری سیاست های اصلاحی

بر این اساس می‌‌توان این‌گونه دلالت کرد که مشکلات و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و ضعف‌هایی که در حوزه عملکردی وجود دارد، بیانگر کامل نبودن چرخ فعالیت‌های اقتصادی است که اگر از سیاست‌های اصلاحی دولت محروم بماند، می‌تواند به مسائل کلیدی و مهمی در حوزه سیاستگذاری تبدیل شود‌.

چنانچه دولت و مجلس با شناسایی این نقطه پنهان در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازند و به مبادله با سایر کشورها بپردازیم اقتصاد را در قالب پیمان‌های تولیدی، مبادله‌ای و پولی در مسیر مشخص شده قرار دهند، می‌توان انگیزه‌های لازم برای کامل شدن این حلقه را فراهم کرده و از ضربه‌های مهلک و تعیین‌کننده تحریم‌ها بر اقتصاد ممانعت کرد‌.

هرچند تصور اقتصادی بدون پیوند موثر با دیگر اقتصادهای جهان سخت و در مواردی غیرممکن است، با این حال یک اقتصاد فعال و پویا اقتصادی است که بتواند با ایستادگی در برابر چالش‌ها و مشکلات تحمیل شده، به گردش درآوردن مجدد چرخ اقتصاد و تامین حداقل نیازهای موردنیاز کشور را موجب شود‌.
اقتصاددان