علی هدیه *

 در تحلیل سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (شماره ۴۹۹۹ روزنامه «جهان‌صنعت») تایم فریم هفتگی دیران مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌‌بینی شد این نماد با رسیدن به محدوده مقاومتی 2 هزار و 200 تومان نزول مجددی را در قالب موج G از ساختار ۷ موجی آغاز کند. اکنون این موج نزولی مشابه پیش‌بینی صورت گرفته، محقق شده و قیمت سهم به هزار و 120 تومان رسیده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود موج صعودی جدیدی از محدوده حمایتی هزار و 100 تومان در سناریوی خوش‌بینانه و از محدوده هزار تومان در سناریوی میانه، آغاز شود. بدین ترتیب رشد مجددی به مدت حداقل ۲ ماه در انتظار سهم بوده و هدف پیش روی آن محدوده‌های دو هزار الی دو هزار و 200 تومان خواهد بود.

همچنین در ادامه تحلیل شاخص مواد دارویی مورد بررسی قرار گرفته و می‌توان ساختار آن را به علت اصلاح زمانی موج اخیر، از جمله ساختارهای مستعد رشد در فاز صعودی بعدی بازار در نظر گرفت و چه بسا رشد با شتاب بالاتری نسبت به سایر صنایع در انتظار این صنعت باشد. این رشد می‌تواند از محدوده‌های حمایتی ۱۰۲ یا ۹۶ هزار واحد (به ترتیب در سناریوهای خوش‌بینانه و میانه) آغاز شده و این رشد به مدت حداقل ۲ ماه ادامه داشته و مقاومت پیش روی آن، محدوده‌های ۱۱۷ و ۱۲۵ هزار‌ واحد خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه