علی هدیه *

الگوی اصلاحی نماد  شرکت سپید ماکیان را می‌توان از ابتدای عرضه اولیه تاکنون در قالب الگوی ۳ موجی شمارش کرد که اکنون موج اصلاحی دوم یعنی موج B با شکست خط روند نزولی خاتمه یافته است. با خاتمه موج اصلاحی B می‌توان انتظار شروع موج صعودی جدید سهم را داشت و در صورت حفظ سطح حمایتی 200/2 تومان می‌توان انتظار رشد تا سطوح مقاومتی 500/3 الی 4000 تومان را طی مدت یک ماه داشت. این موج صعودی طبیعتا در جهت شاخص هم‌وزن بوده و در صورتی که به هر دلیل روند نزولی شاخص هم‌وزن آغاز شود، این تحلیل نیز باطل خواهد شد.  ذکر این موضوع نیز حائزاهمیت است که با توجه به اینکه دیتای سهم کمتر از یک سال است، تحلیل ساختار آن پرریسک بوده و توجه بیشتر به اصول مدیریت سرمایه را می‌طلبد.

* کارشناس بازار سرمایه