علی هدیه *

در تحلیل نهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۵۸ روزنامه «جهان‌صنعت») در تحلیل نماد ‌خاور پیش‌بینی شد که موج صعودی موقتی را در قالب موج F و پس از آن نزول مجددی را در قالب موج نزولی G خواهد داشت. اکنون ساختار مورد نظر شکل گرفته و پس از صعود تا محدوده ۴۰۰ تومان در قالب موج ششم، موج نزولی بعدی در قالب موج هفتم آغاز شده است. اما نکته حائز اهمیت در خصوص آن، اصلاح زمانی موج هفتم بوده که نقطه قوت این ساختار را در روند صعودی آتی نشان می‌دهد. با خاتمه موج هفتم یعنی موج G، صعود مجددی در قالب موج A یا ایکس موج کوچک در انتظار سهم خواهد بود.

*کارشناس بازار سرمایه