علی هدیه *

از منظر ساختاری الگوی شاخص محصولات فلزی در قالب دیامتریک ۷ موجی از مرداد ۱۳۹۹ قابل شمارش است. این الگوی اصلاحی اکنون موج هفتم خود یعنی موج G را آغاز کرده که مهم‌ترین هدف پیش‌روی این موج نزولی، سطوح حمایتی ۱۵۰ و سپس ۱۳۵ هزار واحد است. نحوه واکنش شاخص کل به سطح حمایتی یک میلیون و 450 هزار واحد تا یک میلیون و 500 هزار واحد تعیین‌کننده این خواهد بود که کف حمایتی ۱۵۰ هزار واحد شاخص محصولات فلزی شکسته خواهد شد یا خیر. با خاتمه موج هفتم از الگوی دیامتریک، موج صعودی بعدی در قالب الگوی صعودی جدید در سناریوی خوش‌بینانه و در سناریوی بدبینانه در قالب ایکس موج آغاز خواهد شد و هدف ۱۹۰ هزار واحد را می‌توان برای آن معتبر در نظر گرفت.

* کارشناس بازار سرمایه