علی هدیه *

در تحلیل هشتم اسفند ۱۴۰۰ (شماره ۴۹۵۷ روزنامه «جهان‌صنعت») ساختار بانک تجارت مشابه ساختار میان‌مدت شاخص صنعت بانک، در قالب دیامتریک ۷ موجی یا سیمتریکال ۷ موجی قابل شمارش بوده و در آن زمان موج ششم از ساختار اصلاحی یعنی موج F در حال شکل‌گیری بود و پیش‌بینی شد رشد آن تا محدوده خط روند نزولی رسم‌شده ادامه داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی شد با رسیدن به این محدوده مقاومت داینامیک مجددا نزول آن در قالب موج هفتم یعنی موج نزولی G آغاز شود و این نزول تا محدوده حمایتی ۱۴۰ تومان ادامه یافته و پس از آن صعود مجددی در قالب موج H یا روند صعودی جدید شکل بگیرد.

طی ۶ ماه گذشته روند مورد انتظار ادامه داشته و نزول تا سطح ۱۴۰ تومان ادامه داشته و مطابق انتظار صعود قیمتی از محدوده ۱۴۰ تومان آغاز شده است. در ادامه می‌توان انتظار صعود در قالب موج H از الگوی سیمتریکال یا موج A از روند صعودی جدید را تا محدوده مقاومتی خط روند داینامیک یا سطح استاتیک ۲۰۰ تومان داشت.

* کارشناس بازار سرمایه