علی هدیه *

شرکت پالایش نفت اصفهان بدون در نظر گرفتن الگوی آغاز شده از سال ۱۳۹۹، اصلاح خود را به صورت اصلاح زمانی ادامه داده و در صورتی که قادر به حفظ سطوح حمایتی ۶۳۰ یا ۵۸۰ تومان باشد، می‌توان انتظار داشت پس از آن رشد مجددی را در قالب موج صعودی جدید آغاز کند که اکنون موج C فرض شده است. با توجه به ابهام ساختار کلی از شمارش کلی ساختار از سال ۱۳۹۹ خودداری شده و مهم‌ترین شرط برای تایید سناریوی مذکور، عدم شکست سطح حمایتی ۵۸۰ تومان است. این سطح حمایتی مشابه سطح یک میلیون و 470 هزار واحد الی یک میلیون و 500 هزار واحد شاخص کل بوده که در صورت عدم شکست سطوح مذکور، می‌توان انتظار شروع روند صعودی جدید را داشت. با خاتمه موج اصلاحی فعلی شاخص فرآورده‌های نفتی، هدف پیش‌رو محدوده هزار تومان خواهد بود.

* کارشناس بازار سرمایه